การเรียนรู้เรื่องการเงิน ค่อนข้างสำคัญกับชีวิตมากๆครับ

เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐาน ที่น่าเรียนรู้มากๆครับ การที่มีคนมาสอนเรื่องนี้แบบจริงจัง ทำให้รู้สึกว่า การกลับไปนั่งคิดเรื่องการบริหารจัดการเงินอีกครั้ง

Responses