WONDER DELIVERY Walkthrough – ฮีโร่ยอดนักส่ง

รายละเอียดเกม

1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

3. การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข

“เดลิเวอรี่แมนมาทำงานวันแรกก็มีคำสั่งให้ส่งอาหารมากมาย โดยต้องแวะรับกล่องอาหารตามจุดที่กำหนดแล้วนำไปส่งให้ถึงมือลูกค้า และถ้าอยากเป็นสุดยอดฮีโร่ยอดนักส่งแล้วล่ะก็ต้องนำอาหารไปส่งให้ถึงมือลูกค้าอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด รอรับได้เลย!”

— ฮีโร่ยอดนักส่ง

About Instructor

Coding Arena

15 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons