PENGUIN SLIDE Walkthrough – พาพินกี้ไปเก็บธง

รายละเอียดเกม

1. การทำความเข้าใจโจทย์ที่มีปลายทางของโจทย์ จากนั้นเขียน Code เพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไปให้ถึงผลลัพธ์ปลายทาง

2. การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

3. การสั่งงานให้ทำงานตามเงื่อนไขต่างๆเช่น การทำงานอย่างง่าย การทำงานแบบมีเงื่อนไข การทำงานแบบมีทางเลือก

“ถึงฤดูแข่งขันสไลด์บนน้ำแข็งของเหล่าเพนกวินกันแล้ว แต่เจ้าพินกี้เพนกวินตัวน้อยยังคงสับสนว่าจะสไลด์ไปทางไหนเพื่อวาดลวดลายให้ได้ตามโจทย์ มาเป็นผู้ช่วยให้พินกี้สไลด์ให้ได้ท่าสวยๆ กันเถอะ”

— พาพินกี้ไปเก็บธง!

About Instructor

Coding Arena

15 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons