ROBOCAT Walkthrough -พาเหมียวขึ้นยาน

รายละเอียดเกม

1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

“เมื่อดาวเหมียวต้องการพลังงานจากหินดวงจันทร์ ผู้บัญชาการเหมียวจึงได้รับภารกิจในการขับยานไปสู่เป้าหมาย โดยอันดับแรกเขาต้องหาเพื่อนผู้นำทาง ใครจะอาสามาช่วยนำทางพาเหมียวขึ้นยานเพื่อบรรลุภารกิจนี้ได้บ้าง!”

— พาเหมียวขึ้นยาน!

About Instructor

Coding Arena

15 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons