บุคลิกภาพของคุณ เหมาะกับอาชีพไหน ?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Previous
Next

บุคลิกภาพของคุณ เหมาะกับอาชีพไหน ? ก่อนเริ่มหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ คุณควรเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ตัวคุณเองก่อน ว่าเหมาะกับอาชีพอะไร โดยเริ่มจากการสำรวจข้อต่าง ๆ ที่เข้ากับบุคลิกภาพ แน่นอนว่า ในโลกของการทำงาน

เราต้องเจอกับคนมากมาย หลายประเภท อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ละคนก็มีบุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์รวมถึงวิธีคิดที่แตกต่างกันไป การทำความเข้าใจบุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าหรือพาร์ทเนอร์ธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีผลต่อการทำงานว่าจะสำเร็จหรือไม่

บุคลิกภาพของคุณ เหมาะกับอาชีพไหน ?

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ : บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

1.การประสบความสำเร็จในชีวิต

เริ่มต้นจากการจดสิ่งที่คุณเคยทำแล้วประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการได้รับคัดเลือกไปประกวด หรือการทำอาหารที่สามารถกินได้ การให้คำปรึกษาคนรอบตัวเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นได้ดี และเป็นที่น่าไว้ใจสำหรับเพื่อน ๆ พี่ ๆ  ให้ทำงานแทน และหลังจากจดความสำเร็จแล้ว คุณลองให้คะแนนว่าคุณชอบตัวเองที่ประสบความสำเร็จในด้านใด โดยให้คะแนน 1 – 10 ตามลำดับ

การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีการทำงาน การเรียนและการใช้ชีวิตที่มีความเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ได้เห็นภาพความวุ่นวายของคนในเมืองในบางช่วงเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการตามหาการประสบความสำเร็จในชีวิต ที่ก็ต่างคนต่างตามหากันในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ที่ว่าใครจะหากันแบบไหน

การประสบความสำเร็จในชีวิต

2.คำนึงถึงจุดแข็งของตัวเอง

จากที่คุณได้จดความสำเร็จของคุณและให้คะแนนความสำเร็จแล้ว ต่อจากนั้น ให้เรียงลำดับคะแนน และดูว่าเรื่องใดที่คุณประสบความสำเร็จและมีความสุขมากที่สุดในสิ่งที่คุณได้ทำ ให้คุณนั้นมุ่งมั่นที่จะทำให้มันให้ออกมาดีที่สุด เพื่ออนาคตกับการประกอบอาชีพของคุณ หากเรานำเอาความสามารถที่เราถนัดและมีความสุขในการทำมาประกอบกัน ก็จะทำให้อาชีพในอนาคตของเรานั้นไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป

ต้องมองตัวเองอย่างเป็นกลาง หรือถ้าไม่อยากอคติก็อาจจะให้คนในครอบครัว เพื่อนสนิทช่วยตอบว่าเขามองเราอย่างไร จากนั้นลองดูว่าข้อไหนที่ตรงกับที่เรามองตัวเองไว้บ้าง อันนั้นคือจุดแข็งของเราค่ะ ตัวอย่างเช่น มีความมั่นใจ มีน้ำใจ มีความอดทนสูง มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

คำนึงถึงจุดแข็งของตัวเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ : บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

3.คิดถึงสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่สำคัญที่สุด

การค้นหาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางชีวิตว่าจะดำเนินไปทางไหน และเป็นจุดที่สร้างความเชื่อมั่นในชีวิต เปรียบเสมือนการมีเข็มทิศที่คอยช่วยนำทางเรา ซึ่งทุกการใช้ชิตเราต้องตัดสินใจ การที่เรามีอายุมากขึ้น เราก็มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นและต้องตัดสินใจว่าสิ่งที่เลือกนั้น ใช่ หรือ ไม่ ดังนั้นต้องคิดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด

กฎแรงดึงดูด คือ แนวคิดที่เชื่อว่าจิตของมนุษย์มีพลังอำนาจมากพอ ที่จะดึงดูดทั้งสิ่งดีและไม่ดีเข้ากับในชีวิตผ่านเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ หากเรามีความคิดบวกก็จะดึงดูดแต่เรื่องดีๆ แต่หากมีความคิดลบก็สามารถดึงดูดเรื่องแย่ๆ ได้เช่นกัน พูดง่ายๆ ก็คือ “เราจะดึงดูดสิ่งที่เราคิด เข้ามาในชีวิตเสมอ”

คิดถึงสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่สำคัญที่สุด

4.เรียนรู้สิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เมื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนได้แล้ว เราต้องวิเคราะห์ว่าในส่วนไหนที่เรายังไม่ถนัดและต้องการพัฒนาเพื่อให้ตัวเรานั้นมีความมั่นใจ มีบุคลิกภาพที่ดี และการที่คุณพัฒนาตัวเองนั้น จะสามารถส่งเสริมในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ในสานงานที่เราเลือก และยังสามารถเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและช่วยให้ถึงเป้าหมายในเร็วยิ่งขึ้น

การวางแผนและการบริหารจัดการเป็นทักษะที่สำคัญมากของคนที่ประสบความสำเร็จ ในแต่ละวันทุกคนมีเวลา 24 ชม. เท่ากัน  ถ้าหากคุณขาดการวางแผน และการบริหารเวลา คุณก็จะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

หากคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท  และตั้งใจ คุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก เพราะคุณจะทำงานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาวให้สำเร็จได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเดินไปบนเส้นทางที่มุ่งสู่อนาคตที่สดใสและชัดเจน ไม่วอกแวกไปกับสิ่งยั่วยุ และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต

เรียนรู้สิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ : บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

5.รักษาความเชื่อมั่น

บุคลิกภาพของคุณ เกิดการสร้างภาพความเชื่อมั่นในจิตใจให้เราเชื่อว่าเราทำแล้วจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน เป็นการสร้างความเชื่อให้สมองของเราสั่งการว่าต้องขับเคลื่อนชีวิตประจำวันและพัฒนาในด้านใด ในช่วงเริ่มต้นอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้และอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย

แต่หากไม่เริ่มที่จะลงมือทำ เราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าจะประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่ หากเราไม่ลงมือทำมันจริง ๆ ความมั่นใจในตนเองมีประโยชน์กับการทำงานและการใช้ชีวิตหากคุณเชื่อว่าตนเองสามารถคิด เรียนรู้ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และพึ่งพาตนเองได้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองเพียงพอแล้ว

รักษาความเชื่อมั่น

First impression หรือความประทับใจแรกที่มักเกิดขึ้นตั้งแต่ได้พบเจอ พูดคุย และสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และหากบุคลิกของเรานั้นไม่น่าประทับใจหรือไม่ดึงดูดก็อาจทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญหลาย ๆ อย่างได้

การมีบุคลิกที่ดีจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ที่สนใจเป็น KOL หรืออาชีพอื่น ๆ ต้องมีติดตัวไว้ใช้สำหรับการทำงานทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์งาน การขายงาน หรือการประสานงานกับบุคคลภายในองค์และนอกองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนในคอร์สนี้:  

     1.  เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ 

     2.  วิธีการใช้ภาษากายให้ถูกต้องและดูดีในสถานการณ์ต่าง ๆ  

     3.  วิธีการใช้ภาษาพูดให้ถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ 

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ : บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:  

     1.  พ่อค้าแม่ค้า, AE, Sales 

     2.  ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ 

     3.  ผู้ที่ต้องพัฒนาด้านการพูดให้มืออาชีพ 

     4.  ผู้ที่อยากเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง 

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ : บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

—————————————————————————————————————–

ช่องทางติดตามอื่น ๆ
Facebook: https://www.facebook.com/youmooc
LINE: @youmooc (อย่าลืมใส่ @) [https://lin.ee/thXVOy0]

Previous
Next

More To Explore

คอร์สใหม่ล่าสุด

ทรานฟอร์มธุรกิจมาติดล้อ (The Revolution: Business on Wheels)

ความยาว

1-2 ชม.

Intro_To_DS_Cover_Photo

เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science เพื่อก้าวเข้าสู่นักวิจัยข้อมูล

เริ่มต้นเรียนรู้ด้าน Data Science แบบเข้มข้น

ความยาว

7-8 ชม.

Bussiness Tools

ใช้เครื่องมือบริหาร ทำงานได้ร้อยเท่า

เรียนรู้ความสำคัญของระบบ IT ต่อธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

เป็นเถ้าแก่ได้ ต้องขายให้เป็น

เรียนรู้เรื่องการขายและบริหารธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

Story Telling – The Key Differentiation for Modern Day Leaders

เรียนรู้ทักษะและวิธีการพรีเซนต์งานอย่างไรให้ได้ใจเจ้านายและลูกค้า

ความยาว

1 ชม.

เจาะลึกวิธีการบริหารเงิน (ฉบับคนไม่จบการเงิน)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การเงิน และภาษี แบบไม่ซับซ้อน

ความยาว

1-2 ชม.

THE KOL

The KOL: ขายให้ปัง ดังและรวย (ครบถ้วนทุกบทเรียน)

เคล็ดลับการก้าวเข้าสู่อาชีพ KOL อย่างมั่นใจและมืออาชีพ

ความยาว

11-12 ชม.

Insight for KOL

เจาะ Insight นักธุรกิจ เลือก KOL อย่างไร?

ประสบการณ์และมุมมองนักธุรกิจ มีวิธีเลือก KOL อย่างไร

ความยาว

1-2 ชม.

Start Business

เริ่มต้นให้ถูกวิธี เพื่อการเงินที่มั่นคง

การบริหารจัดการการเงินอย่างเข้าใจและถูกวิธีสำหรับ KOL

ความยาว

1 ชม.

Ecommerce

กลยุทธ์สร้างยอดขาย สไตล์ e-Commerce

เรียนรู้เทคนิคการสร้างธุรกิจแบบ e-Commerce

ความยาว

1 ชม.

Grow Business

ธุรกิจเติบโตด้วย Marketing, Brand & Sales

เรียนรู้ด้านการตลาดอย่างเข้มข้น

ความยาว

1 ชม.

นำเสนออย่างไร ได้ทั้งใจ . งาน . เงิน

เจาะลึกเรื่องการนำเสนอและเทคนิคการเจรจา

ความยาว

1 ชม.

Posture

TIE-IN สินค้าอย่างไร ให้ปัง!

วิธีการ TIE-IN สินค้าอย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Content Tie-ins

มาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพให้ดูดี

ความยาว

1 ชม.

Personality

บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

เริ่มการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Live Streaming

Live ทั้งที ภาพต้องดี เสียงต้องปัง

วิธีการทำ Livestream อย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Create content

คนรุ่นใหม่ รวยได้ด้วย Content

เรียนการสร้างคอนเทนต์ให้ดี ปัง โดน

ความยาว

1 ชม.

TIk TOK for pros

TikTok: เริ่มต้นง่ายๆ กับแพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮอต

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น TikTok อย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Business through social media

สร้างธุรกิจจากการสร้างตัวตนบน Social Media

วิธีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก

ความยาว

1 ชม.

Know how to social media

รู้จักใช้ Social Media ให้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้

ปูพื้นฐานเรื่องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.