WONDER FARM Walkthrough – มานับดอกไม้ในสวน!

รายละเอียดเกม

1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

3. การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข

“มาช่วยคุณยายนับดอกไม้ในสวน เพื่อนำไปจัดช่อส่งมอบให้เพื่อนๆ ในหมู่บ้าน”

— มานับดอกไม้ในสวน!

About Instructor

Coding Arena

15 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons