Jack’s Journey Walkthrough – ตะลุยไปกับแจ็ค

รายละเอียดเกม

1. การแยกข้อมูลทีจำเป็นและไม่จำเป็นต่อการแก้ไขข้อมูล

2. การแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด

3. การเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วย Block Code

“สวมบทบาทเป็นผู้นำทางด้วยการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อพาแจ็คตะลุยไปยังสถานที่ที่ต้องการภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด แจ็คจะเลี้ยวซ้าย ขวา เดินหน้า หรือถอยหลัง แจ็คจะไปโรงเรียนทันหรือไม่คุณเท่านั้นคือผู้ช่วยวางแผนคนเก่งของเขา “

— ตะลุยไปกับแจ็ค!

About Instructor

Coding Arena

15 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons