Courses

 • 2 Lessons

  CHEF PLAN Walkthrough – เชฟครัวนี้ไม่มีวุ่น

  รายละเอียดเกม

  1. ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา และสามารถลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

  2. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการใช้ Block Code

  3. การแบ่งส่วนของปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย เพื่อแก้โจทย์ย่อยอย่างถูกต้องตามลำดับ จึงจะแก้ไขโจทย์ใหญ่ได้

  <p " style="color: white; font-size: 18px; text-shadow: 1px 1px 3px #000000;line-height: 2.0;">4. เข้าใจการแก้ปัญหาย่อยหลายปัญหาในเวลาเดียวกันได้

 • 2 Lessons

  COOKING PLAN Walkthrough – จานนี้เชฟจัดให้

  รายละเอียดเกม

  1. ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา และสามารถลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

  2. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการใช้ Block Code

  3. การแบ่งส่วนของปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย เพื่อแก้โจทย์ย่อยอย่างถูกต้องตามลำดับ จึงจะแก้ไขโจทย์ใหญ่ได้

 • 2 Lessons

  DAILY PLAN Walkthrough – แผนชีวิตพิชิตเป้าหมาย

  รายละเอียดเกม

  1. เขียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขด้วยการใช้ Block Code

 • 2 Lessons

  Dark Night Walkthrough – สำรวจถ้ำหาสมบัติ

  รายละเอียดเกม

  1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

  2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

 • 2 Lessons

  FOOD REVIEW Walkthrough – นักรีวิวสุดฮอต

  รายละเอียดเกม

  1. การแบ่งส่วนปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย

  2. การสร้างอัลกอริทึมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาแบบมีเงื่อนไขซับซ้อน โดยจะต้องแก้ไขปัญหาจากเงื่อนไขย่อยๆก่อน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ได้

  3. ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรูปสมการ เพื่อสร้างอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา

  4. สามารถเลือกตัวแปรที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหามาสร้างอัลกอริทึมได้ถูกต้อง

  5. การลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดวิธีแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ด้วยโปรแกรม Scratch

 • 2 Lessons

  Jack’s Journey Walkthrough – ตะลุยไปกับแจ็ค

  รายละเอียดเกม

  1. การแยกข้อมูลทีจำเป็นและไม่จำเป็นต่อการแก้ไขข้อมูล

  2. การแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด

  3. การเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วย Block Code

 • 2 Lessons

  MOOPAR Walkthrough – ช่วยหมูป่ากันเถอะ

  รายละเอียดเกม

  1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

  2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

   

 • 2 Lessons

  PENGUIN SLIDE Walkthrough – พาพินกี้ไปเก็บธง

  รายละเอียดเกม

  1. การทำความเข้าใจโจทย์ที่มีปลายทางของโจทย์ จากนั้นเขียน Code เพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไปให้ถึงผลลัพธ์ปลายทาง

  2. การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

  3. การสั่งงานให้ทำงานตามเงื่อนไขต่างๆเช่น การทำงานอย่างง่าย การทำงานแบบมีเงื่อนไข การทำงานแบบมีทางเลือก

 • 2 Lessons

  ROBOCAT Walkthrough -พาเหมียวขึ้นยาน

  รายละเอียดเกม

  1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

  2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

 • 2 Lessons

  SWEET ESCAPE Walkthrough – การหลบหนีแสนหวาน

  รายละเอียดเกม

  1. การลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา และทำการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่วางไว้

 • 2 Lessons

  VIRUS TOWN Walkthrough – ตะลุยเมืองใหญ่ หนีไวรัส 1

  รายละเอียดเกม

  1. การแก้ปัญหาตามข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมที่กำหนด

  2. สามารถบริหารทรัพยากรเพื่อใช้แก้ปัญหาได้ เช่น พลังชีวิตที่เหลือ จำนวนก้าวที่ใช้ได้ เป็นต้น

  3. เข้าใจการใช้ Block Code เพื่อเรียงลำดับการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

 • 2 Lessons

  WONDER CROP Walkthrough – ลองเป็นชาวสวน!

  รายละเอียดเกม

  1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

  2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

  3. การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข

 • 2 Lessons

  WONDER DELIVERY Walkthrough – ฮีโร่ยอดนักส่ง

  รายละเอียดเกม

  1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

  2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

  3. การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข

 • 2 Lessons

  WONDER FARM Walkthrough – มานับดอกไม้ในสวน!

  รายละเอียดเกม

  1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย

  2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code

  3. การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข

 • 2 Lessons

  ZOMBIE TOWN Walkthrough – ตะลุยเมืองใหญ่ หนีไวรัส 2

  รายละเอียดเกม

  1. การแก้ปัญหาตามข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมที่กำหนด

  2. สามารถบริหารทรัพยากรเพื่อใช้แก้ปัญหาได้ เช่น พลังชีวิตที่เหลือ จำนวนก้าวที่ใช้ได้ เป็นต้น

  3. เข้าใจการใช้ Block Code เพื่อเรียงลำดับการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง