Courses

 • 2 Lessons

  CHEF PLAN Walkthrough – เชฟครัวนี้ไม่มีวุ่น

  รายละเอียดเกม
  1. ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา และสามารถลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้
  2. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการใช้ Block Code
  3. การแบ่งส่วนของปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย เพื่อแก้โจทย์ย่อยอย่างถูกต้องตามลำดับ จึงจะแก้ไขโจทย์ใหญ่ได้
  4. เข้าใจการแก้ปัญหาย่อยหลายปัญหาในเวลาเดียวกันได้
  เรื่องการแยกส่วนปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย
   
 • 2 Lessons

  COOKING PLAN Walkthrough – จานนี้เชฟจัดให้

  รายละเอียดเกม
  1. ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา และสามารถลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้
  2. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยการใช้ Block Code
  3. การแบ่งส่วนของปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย เพื่อแก้โจทย์ย่อยอย่างถูกต้องตามลำดับ จึงจะแก้ไขโจทย์ใหญ่ได้
  เรื่องการแยกส่วนปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย
 • 2 Lessons

  DAILY PLAN Walkthrough – แผนชีวิตพิชิตเป้าหมาย

  รายละเอียดเกม 1. เขียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขด้วยการใช้ Block Code เนื้อหาของเกม
  1. เรื่อง การเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหา
  2. เรื่อง การเขียนแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างง่ายด้วยการใช้ Block Code
 • 2 Lessons

  Dark Night Walkthrough – สำรวจถ้ำหาสมบัติ

  รายละเอียดเกม
  1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย
  2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code
  เรื่อง การเขียนแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยโปรแกรม Scratch
 • 2 Lessons

  FOOD REVIEW Walkthrough – นักรีวิวสุดฮอต

  รายละเอียดเกม
  1. การแบ่งส่วนปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย
  2. การสร้างอัลกอริทึมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาแบบมีเงื่อนไขซับซ้อน โดยจะต้องแก้ไขปัญหาจากเงื่อนไขย่อยๆก่อน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ได้
  3. ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรูปสมการ เพื่อสร้างอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา
  4. สามารถเลือกตัวแปรที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหามาสร้างอัลกอริทึมได้ถูกต้อง
  5. การลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดวิธีแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ด้วยโปรแกรม Scratch
  เนื้อหาของเกม
  1. เรื่อง การเขียนแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยโปรแกรม Scratch
  2. เรื่อง การทำงานแบบวนซ้ำ ตัวแปร การทำงานวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข สมการ ตัวดำเนินการบูลีน
 • 4 Lessons

  Influencer/KOL คืออะไร สร้างเงินได้อย่างไร

  ในยุคปัจจุบันที่ influencer หรือ KOL เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ คือ KOL หรือผู้มีอิทธิพลในการชี้นำพฤติกรรมของผู้บริโภค บทเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ KOL กัน ว่าอาชีพที่สร้างรายได้ได้สูงถึงหลัก พันล้านบาท ในประเทศจีน เค้าทำกันอย่างไร
 • 2 Lessons

  Jack’s Journey Walkthrough – ตะลุยไปกับแจ็ค

  รายละเอียดเกม
  1. การแยกข้อมูลทีจำเป็นและไม่จำเป็นต่อการแก้ไขข้อมูล
  2. การแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด
  3. การเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาด้วย Block Code
  เรื่อง การจำแนกข้อมูลที่จำเป็น และไม่จำเป็นในการแก้ไขปัญหา
 • 3 Lessons

  Live ทั้งที ภาพต้องดี เสียงต้องปัง

  ปัจจุบันความคมชัดสูงสุดที่เราสามารถรับชมได้คือ 2160p หรือ 4K หากภาพหรือวิดีโอที่เรา Live นั้นไม่คมชัดหรือเสียงตะกุกตะกักการตัดสินใจรับชมของลูกค้าอาจจะลดลงอย่างมากเนื่องจากภาพที่สื่อสารออกมานั้นไม่ได้มีความคมชัดพอที่จะรู้ได้ว่าบุคคลนั้นคือใครหรือสินค้าสิ่งนั้นคืออะไร การตัดสินใจซื้อก็จะไม่เกิดขึ้น บทเรียนนี้สอนให้เรา Live อย่างไรให้ภาพและเสียงออกมาดี
 • 2 Lessons

  MATH CODE Walkthrough – คณิตคิดได้

  รายละเอียดเกม
  1. การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
  2. การแยกข้อมูลที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา
  3. การเขียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยสมการทางคณิตศาสตร์
  เนื้อหาของเกม
  1. โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นม.1-ม.3 ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  2. หนังสือวิทยาการคำนวณม.1-ม.2 เรื่อง ฟังก์ชัน
   
 • 2 Lessons

  MOOPAR Walkthrough – ช่วยหมูป่ากันเถอะ

  รายละเอียดเกม
  1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย
  2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code
  เข้าใจภาษา Coding เพื่อสื่อสารและสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง การเขียนแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยโปรแกรม Scratch
 • 2 Lessons

  PENGUIN SLIDE Walkthrough – พาพินกี้ไปเก็บธง

  รายละเอียดเกม
  1. การทำความเข้าใจโจทย์ที่มีปลายทางของโจทย์ จากนั้นเขียน Code เพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาไปให้ถึงผลลัพธ์ปลายทาง
  2. การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
  3. การสั่งงานให้ทำงานตามเงื่อนไขต่างๆเช่น การทำงานอย่างง่าย การทำงานแบบมีเงื่อนไข การทำงานแบบมีทางเลือก
  เนื้อหาของเกม
  1. โจทย์คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง รูปทรงและเรขาคณิต
  2. หนังสือวิทยาการคำนวณม.1-ม.2 เรื่อง การเขียน Code ด้วย Scratch, การทำงานแบบวนซ้ำ, การทำงานแบบมีทางเลือก, คำสั่งวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข, ฟังก์ชัน
 • 2 Lessons

  ROBOCAT Walkthrough -พาเหมียวขึ้นยาน

  รายละเอียดเกม
  1. การจัดลำดับการทำงานเพื่อวางแผนเส้นทางไปให้ถึงเป้าหมาย
  2. การเขียนแสดงวิธีการทำงานด้วยการใช้ Block Code
  เข้าใจภาษา Coding เพื่อสื่อสารและสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง การเขียนแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยโปรแกรม Scratch
   
 • 2 Lessons

  Story Telling – The Key Differentiation for Modern Day Leaders

  การสื่อสารและการพรีเซนต์งานมีผลต่อทางธุรกิจและสำคัญต่อทุกสายอาชีพ ซึ่งทั้งสองเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยเทคนิคต่างๆ และเมื่อเรามีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดีก็จะส่งผลให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเช่นเดียวกัน
 • 2 Lessons

  SWEET ESCAPE Walkthrough – การหลบหนีแสนหวาน

  รายละเอียดเกม   1. การลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา และทำการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่วางไว้   เรื่อง การลำดับการแก้ปัญหา  
 • 49 Lessons

  The KOL: ขายให้ปัง ดังและรวย

  The KOL ขายให้ปัง ดังและรวย  คอร์สเรียนสำหรับอาชีพใหม่มาแรงของยุคนี้ เรียนไม่อั้น 15 บทเรียน สอนโดย 13 ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านธุรกิจ, การตลาด, โปรดักชั่น, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การสร้างคอนเทนต์ ไปจนถึงเรื่องการเงิน​ เนื้อหาครอบคลุม ง่าย กระชับ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานไปจนถึงใช้งานได้จริง​
 • 3 Lessons

  TIE-IN สินค้าอย่างไร ให้ปัง!

  พบกับเทคนิคการนำเสนอสินค้า ให้โดนใจผู้บริโภคทำอย่างไรให้สินค้าดูโดดเด่น ตรงใจ เสริมด้วย How to การโพ้สท่ากับสินค้าให้ปังยิ่งกว่าใคร 
 • 4 Lessons

  TikTok: เริ่มต้นง่ายๆ กับแพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮอต

  แอพ TikTok ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สังคมในปัจจุบันนั้นให้ความสำคัญอย่างมากในการลงคอนเท้น และถือเป็นแอพที่มีคลิปต่างๆที่สามารถช่วยให้เรานั้นเป็นที่รู้จักและคลิปต่างๆสามารถเป็นกระแสให้ผู้คนทำตามเป็นไวรัล บทเรียนนี้จะทำให้เรารู้จักแอพ TilTok มากขึ้นและแนะนำวิธีการทำอย่างไรให้ TikTok ของเรานั้นเป็นที่รู้จัดมากขึ้น
 • 2 Lessons

  VIRUS TOWN Walkthrough – ตะลุยเมืองใหญ่ หนีไวรัส 1

  รายละเอียดเกม
  1. การแก้ปัญหาตามข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมที่กำหนด
  2. สามารถบริหารทรัพยากรเพื่อใช้แก้ปัญหาได้ เช่น พลังชีวิตที่เหลือ จำนวนก้าวที่ใช้ได้ เป็นต้น
  3. เข้าใจการใช้ Block Code เพื่อเรียงลำดับการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
  เรื่องการเขียนผังแสดงขั้นตอนการทำงานแบบไม่มีเงื่อนไข
 • 1 Lesson

  Vision from Leader: บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์

  วิสัยทัศน์ผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจากผู้มีประสบการณ์ Vision from Leader โดยคุณ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Page 1 Page 2