FOOD REVIEW Walkthrough – นักรีวิวสุดฮอต

รายละเอียดเกม

1. การแบ่งส่วนปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย

2. การสร้างอัลกอริทึมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาแบบมีเงื่อนไขซับซ้อน โดยจะต้องแก้ไขปัญหาจากเงื่อนไขย่อยๆก่อน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ได้

3. ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรูปสมการ เพื่อสร้างอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา

4. สามารถเลือกตัวแปรที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหามาสร้างอัลกอริทึมได้ถูกต้อง

5. การลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดวิธีแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ด้วยโปรแกรม Scratch

“ยุคนี้ใครๆ ก็ผันตัวมาเป็นนักรีวิวอาหาร เชื่อมั้ย? คุณเองก็มีพรสวรรค์ที่สามารถเป็นนักรีวิวอาหารได้เหมือนกัน และสิ่งสำคัญในการสร้างผู้ติดตามเพื่อให้คุณขึ้นแท่นนักรีวิวสุดฮอต คือการเลือกร้านอาหารที่มีคุณภาพและโดนใจผู้ชม คุณคิดว่าไงล่ะ คุณจะเป็นนักรีวิวอาหารสุดฮอตได้ใน Arena นี้หรือเปล่า!”

— นักรีวิวสุดฮอต

About Instructor

Coding Arena

15 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons