ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะมากครับ

ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะมากครับ ไม่ได้เรียนด้านนี้มาโดยตรงก็เข้าใจครับ

Responses