ได้ความรู้ใหม่ๆ

พอได้เรียนได้เข้าใจถึงด้านการตลาดมากขึ้นค่ะ KOL มีผลต่อธุรกิจสมัยนี้จริงๆ เนื้อหาครอบคลุมสำหรับปูเบสิคค่ะ

Responses