เนื้อหาดีค่ะ

เพิ่งเรียนคอร์สนี้จบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจมากๆ ได้ความรู้ใหม่ๆ นำไปใช้ได้จริง แนะนำค่ะ

Responses