พูดเข้าใจง่าย ดูแล้วไม่น่าเบื่อค่ะ

พูดเข้าใจง่าย ดูแล้วไม่น่าเบื่อค่ะ แต่ก็อยากให้สอนมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อย

Responses