KOL คืออะไร เลือกใช้อย่างไรดี ?

Key Opinion Leader

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Previous
Next

Key Opinion Leader หรือที่เรียกกันว่า KOL นั้น เป็นการทำการตลาดด้วยการใช้ผู้มีอิทธิพลบนโลกโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ ซึ่งเป็นการทำการตลาดที่ได้ผลลัพธ์อย่างดี เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่ามหาศาล เราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพ Key Opinion Leader ว่ามีอิทธิพลในโลกออนไลน์อย่างไร และควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจอย่างไรดี

Key Opinion Leader

KOL คืออะไร?

KOL ย่อมาจาก Key Opinion Leader แปลตรงตัวคือ ผู้นำทางความคิด ดังนั้น คำว่า KOL คือ บุคคลที่ได้รับความเคารพและความเชื่อถือ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง จึงทำให้เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในด้านความคิดของผู้ติดตาม

ส่วนใหญ่ KOL จะเป็นกลุ่มคนในอุตสาหกรรมที่ต้องการความรู้และค่อนข้างซับซ้อน เช่น ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การเงิน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี แต่ในปัจจุบันนี้จะนับรวมถึงกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือด้วย เช่น กลุ่มของความงาม ฟิตเนส อาหาร ความเป็นอยู่ ฯลฯ เข้าไปด้วย

สำหรับผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็น KOL จะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและมีความรู้เฉพาะทางในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง โดยทุกคำพูดที่มาจาก KOL มักจะเป็นสิ่งที่ผู้พบเห็นมักเชื่อถือว่า เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ การทำ KOL Marketing จึงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้อีกทางหนึ่ง

โดย KOL ส่วนใหญ่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้และความคิดที่อาจมีความจริงจังสูงบ่อยครั้ง เช่น การเขียน Blog, การใช้ Linkedin, การอัด Podcast หรือใช้สื่ออื่นๆ ที่ผู้ติดตามในอุตสาหกรรมมักนิยมใช้กัน รวมไปถึงการใช้ช่องทางออฟไลน์ในการสื่อสารด้วย และใช้ช่องทางเหล่านี้ในการสร้างแรงดึงดูดให้พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนั้นเปลี่ยนแปลงได้ด้วย

Key Opinion Leader

เรากล่าวถึง KOL และ Influencer กันไปบ้างแล้วในเบื้องต้น แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคำที่หลายคนเลยได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่าจะต่างจาก KOL และ Influencer อย่างไร นั่นคือ คำว่า Thought Leader เราจะพาไปทำความรู้จักว่า Thought Leader คืออะไร แตกกต่างหัวข้ออื่นอย่างไร

(KOL) คือ กลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาขาของตน เช่น กลุ่มของแพทย์ นักการเมือง นักข่าว ผู้อำนวยการระบบสุขภาพ นักวิจัย และในปัจจุบันรวมไปถึงกลุ่มอาชีพในสายงานความงาม ไลฟ์สไตล์ อาหาร การออกกำลังกาย ฯลฯ

ซึ่งความคิดเห็นและการกระทำของ KOL อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการนำผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ใหม่ไปใช้ ความสามารถในการโน้มน้าวการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจากความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งในบางครั้งคนในกลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถทำการกล่าวถึงเพื่อการโฆษณาได้จากการผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

Key Opinion Leader

การเลือกใช้ Thought Leader ที่เป็นกลุ่มของผู้นำทางความคิดที่มีความน่าเชื่อถือในสาขานั้นๆ ที่แบรนด์ต้องการก็เป็นอีกทางที่เหมาะสมเช่นกัน แต่ Thought Leader อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีอาชีพนั้นโดยตรง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการศึกษา หาความรู้ และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ออกมาจนมีผู้สนับสนุนความเห็นหรือติดตามระดับหนึ่งแทน ทำให้สามารถกล่าวถึงข้อมูลต่างๆ ที่แบรนด์ต้องการได้มากกว่า KOL 

ส่วน Influencer คือ ผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ สามารถโน้มน้าวให้คนสนใจหรือซื้อสินค้าและบริการได้ผ่านการนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ได้แบบไม่จำกัดอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น การทำรีวิวสินค้า การ Tie-in สินค้าเข้าไปในคลิปวิดีโอ เป็นต้น

Key Opinion Leader

ประโยชน์ของการใช้ KOL Marketing

แน่นอนว่าการเลือกใช้ KOL ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ หากธุรกิจหรือแบรนด์สามารถเลือกใช้ KOL ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างตรงจุด ก็จะช่วยให้การวางแผนทำ KOL Marketing สร้างประโยชน์กับแบรนด์หรือธุรกิจได้หลากหลายประการ เช่น

 • ช่วยเพิ่มการรับรู้ให้แบรนด์

KOL มีอำนาจ เชิงความคิด ความคิดเห็นของ KOL จึงมีน้ำหนักมาก เมื่อ KOL พูดถึงหรือยกย่องสินค้าหรือบริการใดในที่สาธารณะ ชื่อแบรนด์นั้นๆ ก็จะเข้าไปอยู่ในใจของผู้ติดตาม KOL ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ หากเลือก KOL ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการได้แบบตรงจุดก็จะเป็นการใช้ชื่อเสียงของ KOL ในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ว่าได้รับการพูดถึงหรือรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง จึงเลือกต้องเลือกใช้ KOL ให้เหมาะกับสินค้า หรือความน่าเชื่อถือ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อธุรกิจของคุณ

 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย

KOL สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการปิดยอดขายได้มากขึ้น การใช้อาชีพนี้ในการใช้แล้วบอกต่อ ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะการที่เราติดตามใครสักคน อาจเป็นด้วยความชื่นชอบในตัวของบุคคลนั้น หากมาบอกต่อสินค้า ย่อมทำให้เราสนใจและเชื่อถือ อย่างเช่น เราเห็นผิวของเพื่อนดีขึ้น แล้วไปถามว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมา หากเพื่อนคนนั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ เราก็จะเชื่อถือและใช้ตาม อาจเป็นเพราะความน่าเชื่อถือของเพื่อน และผลลัพธืที่เห็นจริง เช่นเดียวกันกับ KOL ที่เรากำลังติดตามอยู่ หากแบรนด์เลือกใช้ KOL ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นที่มีความน่าเชื่อถือสูงและผลจากการบอกต่อของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อได้มากขึ้น

เราขอแนะนำคอร์ส “The KOL ขายให้ปัง ดังและรวย” เพราะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ด้วยการเป็น KOL สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ อีกทั้งผู้ที่ต้องการเป็น KOL จำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลายไว้ติดตัว ไม่ว่าจะเป็นทักษะการขาย ทักษะด้านการทำธุรกิจ ไปจนถึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคอนเทนต์ให้โดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนในคอร์สนี้ 

 1. อาชีพ KOL คืออะไร และความแตกต่างระหว่าง KOL และ Influencer 
 2. อาชีพ KOL มีกี่รูปแบบ 
 3. เคล็ดลับการเลือกรับสินค้ารีวิว 
 4. สร้างคอนเทนต์ยังไงให้มีคนติดตาม 
 5. วิธีการไลฟ์ให้คนดูสนใจ 
 6. วิธีการสร้างความมั่นใจและส่งเสริมบุคลิกภาพ 
 7. เทคนิคการสร้างยอดขาย 
 8. วิธีการเสียภาษีของชาว KOL 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 1. ต้องการก้าวเข้าสู่อาชีพ KOL 
 2. เรียนรู้เรื่องสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 
 3. เรียนรู้เรื่องธุรกิจและการตลาดของอาชีพ KOL 
 4. อยากได้เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตัวเอง 
 5. นักสร้างคอนเทนต์, ยูทูปเบอร์, หรือ TikToker มือใหม่ 

ช่องทางติดตามอื่น ๆ
Facebook: https://www.facebook.com/youmooc
LINE: @youmooc (อย่าลืมใส่ @) [https://lin.ee/thXVOy0]

Previous
Next

More To Explore

คอร์สใหม่ล่าสุด

ทรานฟอร์มธุรกิจมาติดล้อ (The Revolution: Business on Wheels)

ความยาว

1-2 ชม.

Intro_To_DS_Cover_Photo

เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science เพื่อก้าวเข้าสู่นักวิจัยข้อมูล

เริ่มต้นเรียนรู้ด้าน Data Science แบบเข้มข้น

ความยาว

7-8 ชม.

Bussiness Tools

ใช้เครื่องมือบริหาร ทำงานได้ร้อยเท่า

เรียนรู้ความสำคัญของระบบ IT ต่อธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

เป็นเถ้าแก่ได้ ต้องขายให้เป็น

เรียนรู้เรื่องการขายและบริหารธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

Story Telling – The Key Differentiation for Modern Day Leaders

เรียนรู้ทักษะและวิธีการพรีเซนต์งานอย่างไรให้ได้ใจเจ้านายและลูกค้า

ความยาว

1 ชม.

เจาะลึกวิธีการบริหารเงิน (ฉบับคนไม่จบการเงิน)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การเงิน และภาษี แบบไม่ซับซ้อน

ความยาว

1-2 ชม.

THE KOL

The KOL: ขายให้ปัง ดังและรวย (ครบถ้วนทุกบทเรียน)

เคล็ดลับการก้าวเข้าสู่อาชีพ KOL อย่างมั่นใจและมืออาชีพ

ความยาว

11-12 ชม.

Insight for KOL

เจาะ Insight นักธุรกิจ เลือก KOL อย่างไร?

ประสบการณ์และมุมมองนักธุรกิจ มีวิธีเลือก KOL อย่างไร

ความยาว

1-2 ชม.

Start Business

เริ่มต้นให้ถูกวิธี เพื่อการเงินที่มั่นคง

การบริหารจัดการการเงินอย่างเข้าใจและถูกวิธีสำหรับ KOL

ความยาว

1 ชม.

Ecommerce

กลยุทธ์สร้างยอดขาย สไตล์ e-Commerce

เรียนรู้เทคนิคการสร้างธุรกิจแบบ e-Commerce

ความยาว

1 ชม.

Grow Business

ธุรกิจเติบโตด้วย Marketing, Brand & Sales

เรียนรู้ด้านการตลาดอย่างเข้มข้น

ความยาว

1 ชม.

นำเสนออย่างไร ได้ทั้งใจ . งาน . เงิน

เจาะลึกเรื่องการนำเสนอและเทคนิคการเจรจา

ความยาว

1 ชม.

Posture

TIE-IN สินค้าอย่างไร ให้ปัง!

วิธีการ TIE-IN สินค้าอย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Content Tie-ins

มาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพให้ดูดี

ความยาว

1 ชม.

Personality

บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

เริ่มการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Live Streaming

Live ทั้งที ภาพต้องดี เสียงต้องปัง

วิธีการทำ Livestream อย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Create content

คนรุ่นใหม่ รวยได้ด้วย Content

เรียนการสร้างคอนเทนต์ให้ดี ปัง โดน

ความยาว

1 ชม.

TIk TOK for pros

TikTok: เริ่มต้นง่ายๆ กับแพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮอต

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น TikTok อย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Business through social media

สร้างธุรกิจจากการสร้างตัวตนบน Social Media

วิธีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก

ความยาว

1 ชม.

Know how to social media

รู้จักใช้ Social Media ให้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้

ปูพื้นฐานเรื่องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.