Courses

  • 4 Lessons

    เจาะลึกวิธีการบริหารเงิน (ฉบับคนไม่จบการเงิน)

    มีบริษัทจำนวนมากมีปัญหาทางการเงิน ขายดีแต่เจอปัญหาที่คาดไม่ถึง เช่น ไม่มีผลกำไร ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า เป็นต้น ความรู้ทางบัญชีและการวางแผนทางการเงินที่ดีจึงเป็นทางออกสำหรับปัญหาเหล่านี้ได้
  • 4 Lessons

    เริ่มต้นให้ถูกวิธี เพื่อการเงินที่มั่นคง

    การบริหารจัดการการเงินอย่างเข้าใจและถูกวิธี ย่อมเป็นผลดีต่อทุกสาขาอาชีพ สำหรับ KOL แล้วมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้ เพราะการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องจะทำให้เราเติบโต และก้าวต่อไปกับอย่างราบรื่น