Courses

  • 4 Lessons

    Influencer/KOL คืออะไร สร้างเงินได้อย่างไร

    ในยุคปัจจุบันที่ influencer หรือ KOL เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ คือ KOL หรือผู้มีอิทธิพลในการชี้นำพฤติกรรมของผู้บริโภค บทเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ KOL กัน ว่าอาชีพที่สร้างรายได้ได้สูงถึงหลัก พันล้านบาท ในประเทศจีน เค้าทำกันอย่างไร