บทบาทสำคัญของ AI สำหรับธุรกิจ

บทบาทสำคัญของ AI

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Previous
Next

บทบาทสำคัญของ AI สำหรับธุรกิจ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่มากนัก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยที่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ และว่าที่สตาร์ทอัพ เพราะถ้าเราสามารถใช้เครื่องมีเหล่านั้นมาช่วยธุรกิจได้จะส่งผลดีต่อกิจการได้ ใช้เครื่องมือบริหาร ทำงานได้ร้อยเท่า

เนื่องจาก AI ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้มาอยู่ในชีวิตประจำวันเราหลายรูปแบบ ปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยี AI เข้าไปใช้กับบริษัทหรือองค์กรกันมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และสามารถช่วยลดค่าใช้ได้ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของ AI เลยทีเดียว

AI คืออะไร?

AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ เกิดจากการวิจัยและพัฒนาระบบสมองกลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้าน ข้อมูล, รูปภาพ, การจดจำรูปแบบ, การคิด, วิเคราะห์ รวมถึงการคาดการณ์และตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ได้แบบเดียวกับมนุษย์ แต่ได้เพิ่มขีดความสามารถให้มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือการทำงานซ้ำซากต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ โดยใช้เวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

บทบาทสำคัญของ AI 2

ความสำคัญของเทคโนโลยี AI ในธุรกิจ

ในปัจจุบันที่โลกเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารจำนวนมากมาย รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่มีความซับซ้อนและพร้อมปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา กระบวนการทางธุรกิจและลักษณะงานในศตวรรษที่ 21 จึงมีความยุ่งบากซับซ้อน และท้าทายมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องใช้ความรู้และทักษะขั้นนสูงซึ่งศักยภาพของมนุษย์มีขีดจำกัด จึงทำให้การดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพมากพอต่อการแข่งขันรวมถึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่าย เมื่อบริษัทไม่สามารถพึ่งพาเพียงแค่เทคโนโลยีแบบเดิมในการทำธุรกิจได้อีกต่อไป การหามุมมองความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อย่างเทคโนโลยี AU เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและแข่งขันได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

5 บทบาทสำคัญของ AI สำหรับธุรกิจ

1.เทคโนโลยี AI กับการบริการลูกค้า (Customer Service)

การบริการลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจ ซึ่งการสื่อสารถือเป็นสิ่งแรก ซึ่งเมื่อก่อนการสื่อสารต้องอาศัยมนุษย์เป็นหลัก แต่เมื่อมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI เข้ามา ทำให้มีการคิดค้นและพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Chatbot เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยสื่อสารและสนับสนุนการให้บริการลูกค้า โดยแชทบอทสามารถตอบคำถามที่ลูกค้าถามมาได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด แถมยังมีความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ แยกแยะความแตกต่างของการสนทนาเลียนแบบคำพูดของมนุษย์ได้ด้วย

จากการศึกษาของ American Marketing Association (AMA) พบว่าการใช้แชทบอท สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ และทำให้รายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานให้กับบริษัทขนาดใหญ่ อีกมุมก็คือการช่วยเติมเต็มช่องว่างให้กับบริษัทขนาดเล็กที่ยังไม่มีงบจ้างทีมบริการลูกค้าโดยเฉพาะ ตัวอย่างของ Sephora คือ ผู้ช่วยนัดหมายแต่งหน้ากับผู้เชี่ยวชาญของ Sephora ผ่านแชทบอทบน Facebook Messenger

เพียงแค่ลูกค้าบอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วบอทจะค้นหาตำแหน่งร้านที่ใกล้ที่สุด พร้อมทำการนัดหมายวันและเวลาที่ลูกค้าสะดวกให้โดยอัตโนมัติ ภายหลังเปิดให้บริการฟีเจอร์นี้พบว่าลูกค้าสามารถจองคิวนัดหมายสำเร็จด้วย 3 ขั้นตอน โดยมียอดจองคิวเพิ่มขึ้นถึง 11% ในสหรัฐอเมริกา แถมลูกค้าที่จองคิวผ่านบริการนี้ยังมียอดการใช้จ่ายที่หน้าร้านโดยเฉลี่ยมากกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ

2.เทคโนโลยี AI กับการขนส่งสินค้า (Logistic)

ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่มาแรงคู่กับ E-Commerce ซึ่งการใช้เทคโนโลยี AI สามารถนำมาช่วยปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นระบบหลังบ้าน งาน Operation การให้บริการและต่อยอดประสบการณ์ของลูกค้า ตัวอย่างการประยุกต์ AI ด้านโลจิสติกส์ คือการใช้ AI ในการจดจำสินค้าจากรูปภาพ พร้อมย้ายสินค้าลงใน Store ให้อัตโนมัติ, ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ค้นหาเส้นทางในการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วที่สุด, วิเคราะห์ความผันผวนของปริมาณการจัดส่งสินค้าทั่วโลก รวมถึงการคาดเดาพฤติกรรมเพื่อวางแผนจัดส่งสินค้าล่วงหน้า ตัวอย่างของ Domino’s Robotic หรือ DRU คือหุ่นยนต์ส่งพิซซ่าในรูปแบบยานพาหนะขนส่งไร้คนขับตัวแรกของโลก ภายใต้แบรนด์  Domino Pizza รูปลักษณ์ภายนอกจะคล้ายรถสี่ล้อทั่วไป มีช่องที่บรรจุพิซซ่าได้มากถึง 10 ถาด ทำหน้าที่เป็นเตาอบและตู้เย็นแบบใช้พลังงานที่ต่ำ จึงสามารถขนส่งทั้งของร้อนหรือของเย็นก็ได้ ทำให้อาหารที่ส่งถึงลูกค้ามีความสดใหม่เหมือนการมาทานที่ร้าน นอกจากนี้ DRU สามารถขับเคลื่อนบนทางเท้าโดยจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดจากร้านไปถึงบ้านของลูกค้า โดยมีการใช้ความเร็วที่ปลอดภัย พร้อมทั้งยังมีระบบเซนเซอร์ที่ช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางระหว่างทางด้วย

3.เทคโนโลยี AI กับการตลาดแบบ Personalized Marketing

ในปัจจุบันนี้แบรนด์ต่าง ๆ เริ่มให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพราะเมื่อแบรนด์สามารถเข้าถึงใจของผู้บริโภคได้ในระดับบุคคลแล้ว การนำเสนอสินค้า, ผลิตภัณฑ์, บริการ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลาก็เป็นเรื่องง่าย แถมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและกระตุ้นยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคลมีหลายรูปแบบ เช่น Geo-location คือ การนำเสนอสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับสถานที่ที่ลูกค้าไปบ่อย หรือกำลังอยู่ในขณะนั้น, Real-time Moment ซึ่งเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการขณะที่ลูกค้ากำลังใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้น ตัวอย่าง Subway ที่เป็นแบรนด์ขายแซนวิชชื่อดัง ได้มีการร่วมมือกับ IBM Watson นำเทคโนโลยี AI ที่มีชื่อว่า WEATHERfx Footfall with Watson มาใช้ประมวลผลสภาพอากาศร่วมกับยอดขาย และจำนวนก้าวของลูกค้าที่รวบรวมจากร้าน Subway ในแต่ละสาขาเพื่อมาปรับแต่งการโฆษณาเพื่อนำมาเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะสมตามสภาพอากาศในช่วงนั้น เช่น ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่ร้อน AI จะดึงโฆษณาแซนวิชร้อน ๆ ออกโดยอัตโนมัติ แล้วปรับเป็นเมนูของทานเล่น หรือเครื่องดื่มเย็น ๆ ซึ่งทำให้มีลูกค้า Subway มีจำนวนมากขึ้น วัดได้จากจำนวนก้าวในร้านที่เพิ่มขึ้น 31% นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดงบสำหรับการซื้อมีเดียได้ถึง 53% และลดการแสดงผลโฆษณาที่สูญเปล่าได้ประมาณ​ 8 ล้านครั้ง

4.เทคโนโลยี AI กับการลงทุน

เจ้าหน้าที่วางแผนด้านการเงินและการลงแผนทุนและบริษัทหลักทรัพย์มักเจอกับปัญหาในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้ารายบุคคล รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองและรองรับการให้บริการลูกค้าจำนวนมากภายในเวลารวดเร็วได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ที่รวมศักยภาพของอัลกอริทึม การจัดการ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ มาผนึกกับความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน เพื่อช่วยวิเคราะห์ และวางแผนการลงทุนเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้อัตโนมัติซึ่งสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มมือใหม่ที่พึ่งหัดลงทุน ตัวอย่าง บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ​(SCBS)  ได้มี ROBO ADVISOR ซึ่งเป็นบริการผู้ช่วยวางแผนด้านการลงทุนในรูปแบบ AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยออกแบบและบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ความต้องการ และระดับความเสี่ยงที่รับได้ของนักลงทุนแต่ละคน โดยช่วยคัดเลือกกองทุนรวมที่มีศักยภาพ ปรับพอร์ตให้เหมาะสมตามภาวะตลาดพร้อมกระจายความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามและจัดการพอร์ตลงทุนของตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม จึงช่วยประหยัดเงินมากกว่าการใช้บริการแบบ Human Advisorนอกจากนักลงทุนจะได้รับความสะดวกสบาย และความพึงพอใจที่มากขึ้นแล้ว ROBO ADVISOR ยังช่วยลดภาระงานในส่วนการดูแลลูกค้ารายย่อย จึงช่วยให้พนักงานมีเวลาทุ่มเทเพื่อปิดดีลกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีความต้องการด้านการลงทุนที่ซับซ้อนกว่า

5.เทคโนโลยี AI กับกระบวนการสรรหาบุคลากร

ในหลายบริษัทได้มีการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการคัดกรอง ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัครงานเบื้องต้นผ่านระบบอัตโนมัติของ AI ที่สามารถประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยไม่มีอคติของมนุษย์จึงช่วยให้บริษัทหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างแท้จริง

ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีผู้สนใจสมัครงานเป็นจำนวนมาก และมีการแข่งขันที่สูงในหลายตำแหน่งงาน เพราะ AI สามารถช่วยลดเวลาและภาระงาน, ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัท Recruitment หรือ Headhunter ตัวอย่าง Robot Vera บริษัท Pepsico มีอยู่ครั้งหนึ่งที่บริษัท Pepsico ต้องการพนักงาน 250 ตำแหน่งให้ได้ภายในเวลา 2 เดือน

ด้วยเวลาที่จำกัดและจำนวนผู้สมัครมีจำนวนที่เยอะ จึงได้เลือกใช้ Robot Vera เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครและสัมภาษณ์ ผลปรากฏว่า Robot Vera สามารถสัมภาษณ์ผู้สมัครจำนวน 1,500 คน โดยใช้เวลาเพียง 9 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการใช้คนสัมภาษณ์แบบเดิมอาจต้องใช้เวลานานถึง 9 สัปดาห์ 

เมื่ออ่านบทความนี้จบแล้วทุกคนก็เห็นความสำคัญของ AI ในโลกธุรกิจกันมากขึ้น และหากเรากำลังจะเริ่มทำธุรกิจสักอย่างอาจจะมีการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ก่อน อย่างการปูพื้นฐานด้านเว็บไซต์, การจด Domain เว็บไซต์ รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ และ SEO ที่จำเป็นต่อธุรกิจ เราขอแนะนำพื้นฐานเหล่านั้นกับคอร์ส ใช้เครื่องมือบริหาร ทำงานได้ร้อยเท่า

__________________________________________________________________________

ช่องทางติดตามอื่น ๆ  
Facebook: https://www.facebook.com/youmooc
LINE: @youmooc (อย่าลืมใส่ @) [https://lin.ee/thXVOy0]

Previous
Next

More To Explore

คอร์สใหม่ล่าสุด

ทรานฟอร์มธุรกิจมาติดล้อ (The Revolution: Business on Wheels)

ความยาว

1-2 ชม.

Intro_To_DS_Cover_Photo

เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science เพื่อก้าวเข้าสู่นักวิจัยข้อมูล

เริ่มต้นเรียนรู้ด้าน Data Science แบบเข้มข้น

ความยาว

7-8 ชม.

Bussiness Tools

ใช้เครื่องมือบริหาร ทำงานได้ร้อยเท่า

เรียนรู้ความสำคัญของระบบ IT ต่อธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

เป็นเถ้าแก่ได้ ต้องขายให้เป็น

เรียนรู้เรื่องการขายและบริหารธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

Story Telling – The Key Differentiation for Modern Day Leaders

เรียนรู้ทักษะและวิธีการพรีเซนต์งานอย่างไรให้ได้ใจเจ้านายและลูกค้า

ความยาว

1 ชม.

เจาะลึกวิธีการบริหารเงิน (ฉบับคนไม่จบการเงิน)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การเงิน และภาษี แบบไม่ซับซ้อน

ความยาว

1-2 ชม.

THE KOL

The KOL: ขายให้ปัง ดังและรวย (ครบถ้วนทุกบทเรียน)

เคล็ดลับการก้าวเข้าสู่อาชีพ KOL อย่างมั่นใจและมืออาชีพ

ความยาว

11-12 ชม.

Insight for KOL

เจาะ Insight นักธุรกิจ เลือก KOL อย่างไร?

ประสบการณ์และมุมมองนักธุรกิจ มีวิธีเลือก KOL อย่างไร

ความยาว

1-2 ชม.

Start Business

เริ่มต้นให้ถูกวิธี เพื่อการเงินที่มั่นคง

การบริหารจัดการการเงินอย่างเข้าใจและถูกวิธีสำหรับ KOL

ความยาว

1 ชม.

Ecommerce

กลยุทธ์สร้างยอดขาย สไตล์ e-Commerce

เรียนรู้เทคนิคการสร้างธุรกิจแบบ e-Commerce

ความยาว

1 ชม.

Grow Business

ธุรกิจเติบโตด้วย Marketing, Brand & Sales

เรียนรู้ด้านการตลาดอย่างเข้มข้น

ความยาว

1 ชม.

นำเสนออย่างไร ได้ทั้งใจ . งาน . เงิน

เจาะลึกเรื่องการนำเสนอและเทคนิคการเจรจา

ความยาว

1 ชม.

Posture

TIE-IN สินค้าอย่างไร ให้ปัง!

วิธีการ TIE-IN สินค้าอย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Content Tie-ins

มาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพให้ดูดี

ความยาว

1 ชม.

Personality

บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

เริ่มการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Live Streaming

Live ทั้งที ภาพต้องดี เสียงต้องปัง

วิธีการทำ Livestream อย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Create content

คนรุ่นใหม่ รวยได้ด้วย Content

เรียนการสร้างคอนเทนต์ให้ดี ปัง โดน

ความยาว

1 ชม.

TIk TOK for pros

TikTok: เริ่มต้นง่ายๆ กับแพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮอต

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น TikTok อย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Business through social media

สร้างธุรกิจจากการสร้างตัวตนบน Social Media

วิธีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก

ความยาว

1 ชม.

Know how to social media

รู้จักใช้ Social Media ให้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้

ปูพื้นฐานเรื่องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.