บุคลิกภาพที่ดี มี 10 อย่างนี้รับรองว่างานรุ่ง

บุคลิกภาพที่ดี

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Previous
Next

บุคลิกภาพที่ดี คือสิ่งที่สำคัญมากต่อการทำงาน ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหน มีความเชี่ยวชาญมากยังไง แต่หนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของบุคลิกภาพ เพราะบุคลิกภาพคือสิ่งที่ช่วยตัดสินเราตั้งแต่แรกเห็น ดังนั้นการมี บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

บุคลิกภาพคือสิ่งที่เกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละคนก็มักจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ใช่ว่าบุคลิกภาพจะไม่สามารถสร้างได้ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน วันนี้ YOU MOOC เลยมี 

10 บุคลิกภาพที่ดี ที่คนทำงานต้องมีมาแนะนำกันค่ะ

บุคลิกภาพที่ดี

บุคลิกภาพภายนอก

1. ทรงผมและการแต่งกาย 

ทรงผมและการแต่งกาย คือสิ่งที่แรกที่ผู้คนจะมองเห็น ดังนั้นการแต่งหน้า แต่งกายให้ถูกกาลเทศะจึงเป็นส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี ทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญต่อการทำงานอีกด้วย โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ตั้งแต่ เสื้อผ้า การแต่งหน้า ทรงผม กระเป๋า เครื่องประดับ รองเท้า ต่างก็เป็นสิ่งสำคัญที่สดคล้องต่อการเสริมบุคลิกภาพ

2. การจัดระเบียบร่างกาย

การประพฤติตนที่เหมาะสมและรู้จักกาลเทศะคือสิ่งสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์และเสริมบุคลิกภาพที่ดี ที่สำคัญไม่ควรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกสู่สาธารณะ เช่นการนั่งกระดิกขา เท้าคางบนโต๊ะ แคะจมูก ซึ่งสำหรับใครที่ชอบทำพฤติกรรมเหล่านี้ จะต้องฝึกฝนและควบคุมให้เป็นอย่างดี

3. การเคลื่อนไหวร่างกาย

การเดิน การยืน การนั่ง หรือแม้แต่การขยับร่างกายในส่วนต่าง ๆ จะต้องเหมาะสมและให้เกียรติผู้คนรอบข้างเสมอ โดยเฉพาะการประพฤติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ไม่ควรเงียบเมื่อมีการสอบถามความคิดเห็น ไม่พูดสวนขึ้นมาขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด

4. การใช้สายตา

สายตาคืออีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยตัดสินมิตรภาพระหว่างผู้คนเลยก็ว่าได้ เพราะบางคนที่ใช้สายตาอ่อนโยน เป็นมิตร ก็จะสามารถสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันผู้ที่ใช้สายตาดุดัน จ้องมอง หรือแม้แต่การชำเลืองมอง ก็อาจจะทำให้คู่สนทนาหรือฝ่ายตรงข้ามเกิดความอึดอัดและรู้สึกไม่เป็นมิตรได้

5. โทนเสียงในการพูด

แม้บางครั้งอาจจะมีผู้คนชอบแซวกันว่าใช้เสียงสอง เสียงสามในการพูดบ้าง แต่รู้หรือไม่ว่าการใช้เสียงสองเสียงสามนี้คือสิ่งที่ดี เมื่อใช้ให้กับสถานการณ์และเหมาะสมต่อคู่สนทนา เช่นเมื่อคุยกับลูกค้าหรือหัวหน้า ควรจะใช้น้ำเสียงที่ซอฟต์ลง แต่ไม่ได้ดูแต่งเติมมากเกินไป น้ำเสียงจะต้องนอบน้อมแต่ขณะเดียวกันก็ควรเสริมความน่าเชื่อถือลงไปด้วย

บุคลิกภาพภายใน

6. ทัศนคติดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างสบายใจคือการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี และทัศนคติเชิงบวก ที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานหรือประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ในองค์กรได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังเป็นคุณสมบัติที่หลากหลายองค์กรต้องการและมองหา

7. รู้จักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

อีกหนึ่งสิ่งที่หลากหลายองค์กรมองหา คือบุคคลที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองและชื่นชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะองค์กรจำเป็นต้องเดินหน้าอยู่ทุกวันดังนั้น บุคลิกภายในแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าได้

8. มีความนอบน้อม

ความนอบน้อมคืออีกหนึ่งสิ่งที่สามารถแสดงออกจากภายในสู่ภายนอกได้ โดยสิ่งนี้สามารถสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกเห็น ช่วยทำให้ผู้ใหญ่อยากจะสนทนาด้วยและการทำงานก็จะราบรื่น ทั้งยังเป็นส่วนที่สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีอีกด้วย

9. มีความละเอียดรอบคอบ

คือลักษณะนิสัยที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะความละเอียดรอบคอบนี้จะช่วยให้การทำงานมีความผิดพลาดน้อยลง และสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ทำให้เพิ่มส่วนความน่าเชื่อให้กับตนเองและองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

10. ช่างสังเกต

ความช่างเกตคือสิ่งสำคัญที่เป็นทั้งผลดีแต่ตัวเองและองค์กร เพราะการช่างสังเกตนี้เราสามารถสังเกตได้ทั้งการทำงานและสถานการณ์ต่าง ๆ รอบด้านที่เกิดขึ้น ในด้านของการทำงานเราจะสามารถปรับตัวกับรู้แบบงานใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และด้านของสถานการณ์ต่าง ๆ การสังเกตจะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ไว และไม่เผลอทำตัวผิดกาลเทศะได้

John L. Holland นักจิตวิทยาทางด้านอาชีพ เน้นความสำคัญของบุคลิกภาพ ว่าบุคคลจะมีความสุข และประสบความสำเร็จในการทำงาน ควรได้ทำงาน หรือประกอบอาชีพที่สอดคล้องกันกับบุคลิกภาพของตน

แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช้ว่าบุคลิกต่าง ๆ ของเราจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ การฝึกฝนและพัฒนาตนเองก็คือสิ่งที่ช่วยเสริม บุคลิกภาพที่ดี ในด้านต่าง ๆ ให้เราได้ค่ะ

เรียนรู้การเสริมบคุลิกภาพแบบมืออาชีพได้ที่คอร์ส:

บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL และ มาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

บุคลิกภาพเปรียบเสมือนภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตน การมีบุคลิกภาพที่ดีจะทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความรู้สึกเชิงบวก เชื่อถือ เชื่อมั่น และคล้อยตาม ซึ่งบุคลิกภาพของแต่ละคนสามารถมองเห็นได้จากการแต่งกาย การแสดงท่าทาง การพูด และการฟัง

การมีบุคลิกที่ดีจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ที่สนใจเป็น KOL หรืออาชีพอื่น ๆ ต้องมีติดตัวไว้ใช้สำหรับการทำงานทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์งาน การขายงาน หรือการประสานงานกับบุคคลภายในองค์และนอกองค์กร

ยิ่งไปกว่านั้น First impression หรือความประทับใจแรกที่มักเกิดขึ้นตั้งแต่ได้พบเจอ พูดคุย และสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และหากบุคลิกของเรานั้นไม่น่าประทับใจหรือไม่ดึงดูดก็อาจทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญหลาย ๆ อย่างได้

ทั้ง 2 คอร์สนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับการสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ควรจะเป็นที่จะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน แบบที่คุณไม่ควรมองข้าม

__________________________________________________________________________

ช่องทางติดตามอื่น ๆ  
Facebook: https://www.facebook.com/youmooc
LINE: @youmooc (อย่าลืมใส่ @) [https://lin.ee/thXVOy0]
Shopee: YOU MOOC
Lazada: YOU MOOC

Previous
Next

More To Explore

คอร์สใหม่ล่าสุด

ทรานฟอร์มธุรกิจมาติดล้อ (The Revolution: Business on Wheels)

ความยาว

1-2 ชม.

Intro_To_DS_Cover_Photo

เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science เพื่อก้าวเข้าสู่นักวิจัยข้อมูล

เริ่มต้นเรียนรู้ด้าน Data Science แบบเข้มข้น

ความยาว

7-8 ชม.

Bussiness Tools

ใช้เครื่องมือบริหาร ทำงานได้ร้อยเท่า

เรียนรู้ความสำคัญของระบบ IT ต่อธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

เป็นเถ้าแก่ได้ ต้องขายให้เป็น

เรียนรู้เรื่องการขายและบริหารธุรกิจ

ความยาว

1-2 ชม.

Story Telling – The Key Differentiation for Modern Day Leaders

เรียนรู้ทักษะและวิธีการพรีเซนต์งานอย่างไรให้ได้ใจเจ้านายและลูกค้า

ความยาว

1 ชม.

เจาะลึกวิธีการบริหารเงิน (ฉบับคนไม่จบการเงิน)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การเงิน และภาษี แบบไม่ซับซ้อน

ความยาว

1-2 ชม.

THE KOL

The KOL: ขายให้ปัง ดังและรวย (ครบถ้วนทุกบทเรียน)

เคล็ดลับการก้าวเข้าสู่อาชีพ KOL อย่างมั่นใจและมืออาชีพ

ความยาว

11-12 ชม.

Insight for KOL

เจาะ Insight นักธุรกิจ เลือก KOL อย่างไร?

ประสบการณ์และมุมมองนักธุรกิจ มีวิธีเลือก KOL อย่างไร

ความยาว

1-2 ชม.

Start Business

เริ่มต้นให้ถูกวิธี เพื่อการเงินที่มั่นคง

การบริหารจัดการการเงินอย่างเข้าใจและถูกวิธีสำหรับ KOL

ความยาว

1 ชม.

Ecommerce

กลยุทธ์สร้างยอดขาย สไตล์ e-Commerce

เรียนรู้เทคนิคการสร้างธุรกิจแบบ e-Commerce

ความยาว

1 ชม.

Grow Business

ธุรกิจเติบโตด้วย Marketing, Brand & Sales

เรียนรู้ด้านการตลาดอย่างเข้มข้น

ความยาว

1 ชม.

นำเสนออย่างไร ได้ทั้งใจ . งาน . เงิน

เจาะลึกเรื่องการนำเสนอและเทคนิคการเจรจา

ความยาว

1 ชม.

Posture

TIE-IN สินค้าอย่างไร ให้ปัง!

วิธีการ TIE-IN สินค้าอย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Content Tie-ins

มาดดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพให้ดูดี

ความยาว

1 ชม.

Personality

บุคลิกเรียกทรัพย์ สำหรับคนอยากเป็น KOL

เริ่มการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Live Streaming

Live ทั้งที ภาพต้องดี เสียงต้องปัง

วิธีการทำ Livestream อย่างมืออาชีพ

ความยาว

1 ชม.

Create content

คนรุ่นใหม่ รวยได้ด้วย Content

เรียนการสร้างคอนเทนต์ให้ดี ปัง โดน

ความยาว

1 ชม.

TIk TOK for pros

TikTok: เริ่มต้นง่ายๆ กับแพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮอต

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น TikTok อย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.

Business through social media

สร้างธุรกิจจากการสร้างตัวตนบน Social Media

วิธีการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก

ความยาว

1 ชม.

Know how to social media

รู้จักใช้ Social Media ให้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้

ปูพื้นฐานเรื่องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเจาะลึก

ความยาว

1 ชม.